Hạt nano bạc kháng khuẩn

- Mar 29, 2017 -

Tác động kháng khuẩn của bạc đã được biết đến cho hơn một thế kỷ với việc sử dụng được biết đến đầu tiên, nguồn gốc từ Hy Lạp và người La Mã, đã tăng lên potability nước bằng cách lưu trữ nó trong mạch bạc. Nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng ion bạc là một kháng khuẩn hiệu quả nhưng có độc tính thấp đối với con người, làm cho bạc một thành phần hấp dẫn trong băng gạc vết thương, vật liệu bao bì và lớp phủ bề mặt chống bẩn. Hiệu quả kháng khuẩn của bạc nguồn phụ thuộc vào tỷ lệ và thời hạn của ion bạc phát hành, có thể điệu bằng cách chọn kích thước, hình dạng và bề mặt mạ bạc thêm. NanoComposix cung cấp chính xác có kích thước và hình dạng, tinh khiết vật liệu nano bạc với lớp phủ bề mặt tailorable có thể được sử dụng để kháng khuẩn nghiên cứu nghiên cứu hoặc tích hợp vào thiết bị và sản phẩm.


Một cặp:Tổng hợp các hạt nano bạc Tiếp theo:Mực dẫn