Vàng nano: Tính chất quang học

- Apr 19, 2017 -

Các hạt nano vàng hấp thụ và phân tán ánh sáng với hiệu quả phi thường. Sự tương tác mạnh mẽ của chúng với ánh sáng xảy ra bởi vì electron dẫn trên bề mặt kim loại trải qua một dao động tập thể khi chúng được kích thích bởi ánh sáng ở các bước sóng cụ thể. Dao động này được gọi là cộng hưởng plasmon bề mặt (SPR) và nó gây ra sự hấp thụ và cường độ tán xạ Hạt nano vàng sẽ cao hơn nhiều so với hạt nano không plasmonic có kích thước giống hệt nhau. Tính hấp thụ và tán xạ các hạt nano vàng có thể được điều chỉnh bằng cách kiểm soát kích thước hạt, hình dạng và chỉ số khúc xạ địa phương gần bề mặt hạt.

Một cặp:Tổng hợp các hạt nano vàng Tiếp theo:Ứng dụng các hạt nano vàng trong công nghệ nano ung thư