ETEB tham gia trong Hiển THỊ TPCA 2016

- Dec 24, 2016-

ETEBparticipate vào năm 2016 Hiển THỊ TPCA (từ ngày 26 tháng 10 toOctober 28) được tổ chức tại Đài Loan.

Trong thời gian triển lãm, nhiều khách hàng areinterested trong các sản phẩm của chúng tôi.
Một cặp:Các nhà khoa học tạo ra Laser nhỏ bằng cách sử dụng các hạt nano bạc Tiếp theo:Miễn phí