Phát triển ứng dụng hợp chất vô cơ

- Oct 10, 2017 -

Các ứng dụng Silicon vô cơ hợp chất vật liệu chịu lửa cho sự phát triển của silic hợp chất kết dính vật liệu chịu lửa khả năng chống nước và axit kháng do điều kiện kỹ thuật phức tạp, có axit nước trước và sau khi các sưởi ấm của các dự án, hoặc ở nhiệt của vai trò của acid các hợp chất vô cơ, vừa yêu cầu vật liệu chịu lửa có sức đề kháng nhiệt độ và acid kháng nước. Hợp chất vô cơ, unheated nước thủy tinh chịu nhiệt mẫu đắm mình trong các loại khác nhau và nồng độ của acid xem bảng lưu trữ nước hơn axit lí sức mạnh giảm, hơn trong không khí chữa sức mạnh cũng giảm.

Bởi vì không có phản ứng giữa silicat và axit trong nước, gel silicic acid không còn được sản xuất, nhưng hòa tan trong chất hòa tan, cấu trúc không phải là chặt chẽ, hợp chất vô cơ sức mạnh giảm, ngược lại, cao hơn nồng độ axit của sức mạnh chịu nhiệt cao, đó cho thấy vai trò của axit và silicat tăng cường, cải thiện sức mạnh.

Hiệu suất nhiệt của các silicat natri vật liệu chịu lửa, tính chất axit và nước kháng chiến và silicat natri, natri florua nội dung, tổng hợp các loại, trong sản xuất nên được kiểm soát chặt chẽ. Mô đun silicat natri là nhiệt độ cao của vật liệu chịu lửa. Vô cơ hợp chất axit và nước kháng cự có thể có một tác động đáng kể, cao mô đun, với sức đề kháng axit tốt và nhiệt độ cao mô đun hiệu suất thấp sẽ làm giảm các thuộc tính này. Nói chung, sự lựa chọn của môđun là tốt hơn.

Ở nhà và ở nước ngoài, các ứng dụng của các hợp chất vô cơ silicon trong vật liệu đã được báo cáo, và công nghệ mới và các tài liệu đã được phát triển. Vô cơ hợp chất đó là đề nghị rằng các vật liệu chịu lửa phù hợp với điều kiện sản xuất công nghiệp khác nhau nên được phát triển để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp khác nhau.

Không có hai loại nước trong tế bào, mà nước miễn phí và kết hợp các nước. Sự kết hợp của các nước và các tài liệu là một thành phần quan trọng của cấu trúc tế bào, hợp chất vô cơ, chiếm khoảng 4,5%, miễn phí nước tồn tại trong các hình thức miễn phí, là một dung môi tốt cho các tế bào, có thể còn trực tiếp tham gia vào các phản ứng hóa học sinh học , nhưng cũng có thể vận chuyển chất dinh dưỡng và chất thải. Trong một từ, tất cả các hoạt động cuộc sống của tất cả các loại sinh vật là không thể tách rời khỏi nước.

Hầu hết các muối vô cơ trong các tế bào tồn tại ion Kỳ, mặc dù nội dung của họ là rất nhỏ, nhưng nó có nhiều vai trò quan trọng: một số muối vô cơ là thành phần quan trọng của một số hợp chất phức tạp trong các tế bào, chẳng hạn như FE là thành phần chính của hemoglobin, MG là thành phần thiết yếu của các phân tử chất diệp lục. ; Nhiều muối vô cơ là quan trọng để duy trì các hoạt động sống của tế bào và sinh vật, hợp chất vô cơ như sự hiện diện của các ion canxi trong máu quá cao gây co giật; đó cũng là quan trọng để duy trì sự cân bằng axit-bazơ của tế bào.


Một cặp:Phát triển ứng dụng chậm hợp chất vô cơ Tiếp theo:Bạc nitrat cân nhắc