Phân tích Thị trường Điện tử In theo Vật liệu (Mực và Chất phủ), theo Công nghệ (Phun, Màn hình, Chữ co, và Flexographic), Theo Thiết bị (Hiển thị, Quang điện, Ánh sáng, RFID và Các Nước khác), Theo Các Dự báo Khu vực và Phân đoạn, 2014 - 2025

- Mar 14, 2017 -

Theo báo cáo mới của công ty Grand View Research, thị trường điện tử in toàn cầu dự kiến sẽ đạt 19,15 tỷ USD vào năm 2025, theo một báo cáo mới của hãng nghiên cứu Grand View Research. Chi phí và nhu cầu về các công nghệ thân thiện với môi trường đang mở đường cho việc áp dụng công nghệ này ngày càng tăng.

Ngoài ra, sự thâm nhập ngày càng tăng của IoT trên toàn thế giới đang chứng tỏ là yếu tố chính trong việc kéo thị trường điện tử in trong thời gian dự báo. Nhu cầu ngày càng tăng về IoT trong ngành viễn thông để tăng cường mạng lưới và tối ưu hóa hiệu suất cùng với hoạt động dự kiến sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thời gian dự báo.

Nhiều tiến bộ công nghệ và sự phát triển đã dẫn đến sự tiến triển của các công cụ điện tử và dụng cụ khác nhau. Nhận thức ngày càng tăng và các công nghệ thân thiện với người sử dụng đã dẫn đến việc áp dụng sớm các sản phẩm sáng tạo này một cách đáng kể.

Các đơn vị có thẩm quyền của ngành công nghiệp đang đầu tư phần lớn vào các hoạt động R & D liên quan để làm phong phú thêm danh mục sản phẩm và thiết lập sự hiện diện của họ trên thị trường. Cuối cùng, việc áp dụng các công nghệ hiệu quả và đáng tin cậy như thiết bị điện tử in đã trở thành sự cần thiết cho các nhà sản xuất trên toàn cầu. Do đó, các thiết bị điện tử in được dự đoán sẽ tìm kiếm một sự chú ý đáng chú ý trong ngành điện tử tiêu dùng trong thời gian dự báo.

Thị trường điện tử in được phân loại dựa trên các tài liệu cần thiết, công nghệ, và các thiết bị có ứng dụng chính trong giai đoạn dự báo. Khu vực Châu Á Thái Bình Dương đóng góp vào nhu cầu chủ yếu của mực dẫn và dự kiến sẽ nắm giữ thời gian ước tính. Nhu cầu này có thể được công nhận để gia tăng sản xuất điện tử tiêu dùng ở các nước trong khu vực.

Tuy nhiên, Bắc Mỹ và các nước châu Âu như Anh, Đức Na Uy bao gồm các tổ chức và hiệp hội khác nhau tham gia vào việc thúc đẩy và đầu tư vào R & D để phát triển công nghệ điện tử in. Hơn nữa, khu vực Châu Á Thái Bình Dương cũng dự kiến sẽ chứng kiến nhu cầu rất lớn khiến các công ty này đầu tư mạnh vào việc nâng cao chất lượng, độ tin cậy và các tính năng dẫn khác.

Các tính năng đặc trưng của công nghệ phun mực như việc tiêu hao ít mực hơn và lãng phí vật liệu, sự linh hoạt, độ chặt và đầu tư ban đầu ít hơn dẫn đến công nghệ này cảm thấy nhanh hơn đáng kể so với thời gian ước tính. Hơn nữa, các thiết bị RFID được in bằng điện tử là một phân đoạn khác để quan sát sự gia tăng đáng chú ý trong giai đoạn dự báo do yêu cầu ứng dụng trong ngành bao bì. Do đó, tác động tích cực cho việc tăng cường thị trường điện tử in toàn cầu trên toàn cầu.

Những phát hiện quan trọng tiếp theo từ báo cáo gợi ý:  

Sự tăng trưởng của thị trường điện tử in có thể được công nhận để tăng cường áp dụng công nghệ phun, màn hình hiển thị ngày càng tăng và các thiết bị RFID in.

Nhận thức ngày càng tăng về bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dẫn đến việc áp dụng các giải pháp thay thế thân thiện với môi trường, chẳng hạn như việc áp dụng các thiết bị quang điện, là cái gắn thêm sự phát triển của công nghệ.

Conductive mực và công nghệ in màn hình là hai phân đoạn thống trị thị trường điện tử tổng thể in thành phần chiếm phần lớn.

Nhiều tổ chức và hiệp hội đang xúc tiến công nghệ điện tử in ở các nước châu Âu như Đức và Anh, chiếm một phần đáng kể vào năm 2015.

Những người tham gia ngành then chốt bao gồm:
Enfucell Oy, GSI Technologies, NovaCentrix, và T-Ink, Inc. Các chiến lược tăng cường quan trọng tiếp theo là các đối tác có thẩm quyền bao gồm ký hợp đồng hoặc thoả thuận phân phối, sáp nhập và mua lại cùng với việc làm giàu danh mục đầu tư bằng cách thực hiện R & D liên tục.Một cặp:Sử dụng mực với hạt nano bạc cung cấp khả năng cho mạch vòng Hybrid cứng và linh hoạt mới Tiếp theo:Mực dẫn trong năm 2017: Những điều lớn tiếp theo